Dokumenty wg tagu: struktura organizacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
15 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2013r. w sprawie struktury Kancelarii Rektora UKSW 2013-10-31
22 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW 2013-10-28
47 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Studiów nad Rodzina UKSW 2013-08-30
144 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 24/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizac... 2013-03-20
92 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2013 Rektora UKSW z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Teologicznego UKSW 2013-02-22
104 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowej struktury organizacyjnej Instytutu E... 2011-03-24
4 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-12-09
35 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Studiów nad Rodziną 2003-07-01
73 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Studiów nad Rodziną 2003-06-26