Dokumenty wg tagu: struktura organizacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
187 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 90/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o utworzeniu Zakładu Badań nad Językiem Autorów na Wydziale Na... 2015-06-25
186 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o utworzeniu Zakładu Italianistyki na Wydziale Nauk Humanistyc... 2015-06-25
218 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 129/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-09-25
217 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 128/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Instytutu Chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-09-25
216 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 127/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-09-25
37 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2014 Rektora UKSW z dnia 22 maja 2014r. w sprawie struktury organizacyjnej Kwestury 2014-05-22
35 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Prawa Kanonicznego 2014-05-21
14 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2014 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2014-02-27
5 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2014 Rektora UKSW z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie powołania struktury organizacyjnej na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku 2014-01-16
286 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu struktury organizacyjnej na Wydziale Bi... 2013-12-19