Dokumenty wg tagu: sprawozdanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
113 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 46/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2007 2008-05-29
111 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 44/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2007 2008-05-29
139 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 62/2007 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2007. 2007-11-22
125 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 48/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2006 2007-09-27
93 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 16/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2006 2007-04-26
168 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w ... 2006-09-28
143 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2005 2006-04-27
142 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu ... 2005-10-27
118 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/ 2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2004 2005-04-21
100 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2003 2004-06-24