Dokumenty wg tagu: sprawozdanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
136 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo - finansowego UKSW za 2011 rok wniesionego do systemu POLON 2013-03-20
309 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 186/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2012 2012-12-20
204 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za ... 2012-06-21
202 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 80/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2011. 2012-06-21
53 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora UKSW z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad sporządzania pisemnego sprawozdania z działalności nauczyciela akademickiego dydaktycznej, naukowej... 2012-06-05
197 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 127/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania fi... 2011-12-15
174 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 104/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu... 2011-10-27
3 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok ... 2011-05-26
140 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2010 2011-05-26
178 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r.w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2010 2010-10-28