Dokumenty wg tagu: sprawozdanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
177 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 76/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2009 2010-10-28
81 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 21/2010 Rektora UKSW z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawozdań GUS 2010-10-14
156 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2009 2010-06-24
146 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 45/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2009 2010-05-27
166 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 85/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2009 2009-10-22
158 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 77/2009 Senatu UKSW z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2008 2009-09-24
116 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 35/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2008 2009-04-23
80 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/2009 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawozdań GUS 2009-01-19
144 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 77/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2008 2008-10-23
121 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 54/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2007 2008-06-26