Dokumenty wg tagu: organizacja studencka

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
507 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przyznawan... 2021-11-23
319 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania organizacji... 2017-11-16
116 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania członków Komisji Konkurso... 2016-04-05
54 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania organiza... 2015-10-22
97 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2014 Rektora UKSW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelniany... 2014-02-17
22 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie Regulaminu rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wys... 2012-09-28
140 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 59/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-12-29
139 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-12-29
138 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 57/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-12-21
133 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 52/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-11-30