Dokumenty wg tagu: opłaty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
15 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 11/2001 2001-07-04
9 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie: opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplo... 2001-06-22
37 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplomowe oraz... 2001-03-15
7 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za zajęcia zlecone pracownikom ... 2000-10-09
3 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie opłat dla kandydatów zdających egzaminy wstępne w roku akademickim 2... 2000-05-17
25 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie opłat za studia zaoczne i podyplomowe oraz za powtarzanie roku na stud... 2000-03-30
23 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie podziału wpływów za studia zaoczne 2000-03-30