Dokumenty wg tagu: opłaty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
25 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplomo... 2003-05-06
23 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za każdą podjętą formę kszt... 2003-04-14
22 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przy... 2003-04-14
29 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe... 2002-10-01
20 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eks... 2002-07-05
15 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie opłat za egzaminy wstępne i wydanie dokumentów związanych z tokiem ... 2002-05-24
71 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie odpłatności za zajęcia 2002-05-09
7 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplomowe... 2002-03-22
70 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie źródeł pokrycia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2001-11-15
69 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 2001-11-15