Dokumenty wg tagu: opłaty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
76 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na ro... 2024-03-22
507 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2023-12-14
467 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stef... 2023-11-16
390 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała St... 2023-10-13
352 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 23/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru formularza doty... 2023-09-27
347 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne ś... 2023-09-26
321 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2023-08-31
311 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych ... 2023-08-03
233 2023 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie ... 2023-06-07
181 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2023-05-23