Dokumenty wg tagu: opłaty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
45 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2011 Rektora UKSW z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2011-02-22
55 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora UKSW z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2011-01-05
10 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora UKSW z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-12-07
11 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2010 Rektora UKSW z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-11-24
14 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2010 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r. Rektora UKSW w Warszawie w sprawie opłat wnoszonych przez studen... 2010-11-09
23 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora UKSW z dnia 30 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-09-30
29 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-07-26
160 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2010-06-24
45 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora UKSW z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 2010-05-24
49 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora UKSW z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-05-12