Dokumenty wg tagu: opłaty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
84 2005 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 2/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające pismo okólne w sprawie opłat za przewód doktorski, przewód habil... 2005-05-18
15 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, e... 2005-04-20
11 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie druków związanych z tokiem studiów 2005-04-05
8 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęci... 2005-04-05
83 2005 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 1/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za przewód doktorski, przewód habilitacyjny oraz postęp... 2005-01-25
40 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2004-12-22
38 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2004-12-02
37 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe... 2004-11-18
35 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez studentów za zakwa... 2004-11-03
30 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, e... 2004-09-24