Dokumenty wg tagu: opłaty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
56 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie legitymacji służbowej nauczycielow... 2006-08-31
48 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademic... 2006-06-14
47 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie opłaty za udział w zajęciach warsztatowych organizowanych przez... 2006-06-14
46 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za letni kurs języka polskiego i kultury polsk... 2006-06-14
150 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2006-05-24
24 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitac... 2006-04-12
30 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem stud... 2006-01-18
48 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2005-12-20
46 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty za podyplomowe studia z teologii praktycznej w Łodzi w r... 2005-12-12
45 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za udział w warsztatach w Podyplomowym Studium Integralnej... 2005-12-01