Dokumenty wg tagu: opłaty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 9/2008 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2008/2009 2008-04-07
75 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 8/2008 Senatu UKSW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2008-02-28
50 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 1/2008 Rektora UKSW z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008 2008-01-09
55 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 27/2007 Rektora UKSW z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008 2007-07-18
58 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2007 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty za kurs języka polskiego dla obcokrajowców zamierzających podjąć naukę w Polsce 2007-06-25
59 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2007 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2007-06-11
74 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2007 Rektora UKSW z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia nauko... 2007-03-01
78 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2007 Rektora UKSW z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 2007-01-18
76 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w... 2006-12-12
72 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjn... 2006-11-23