Dokumenty wg tagu: opłata rekrutacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
209 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytec... 2021-05-13
90 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na ... 2019-03-21
128 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wy... 2017-05-12
186 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 19/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w... 2016-05-30
19 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia... 2015-06-11
39 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2014 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2014/2015 2014-05-30
68 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2013/2014 2013-06-03
56 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2012 Rektora UKSW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2012/2013 2012-05-23
36 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2011 Rektora UKSW z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2011/2012 2011-04-29
50 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora UKSW z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2010/2011 2010-05-10