Dokumenty wg tagu: opłata

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
81 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 105/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2024-04-04
544 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 w sprawie wzoru umowy, wysokości opłat za nostryfikację stopni naukowych na... 2020-09-11
154 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 79/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2017-05-30
85 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2015 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2015-12-22
41 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2015-09-28
40 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.... 2015-09-18
31 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2015-07-16
50 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pody... 2014-08-05
46 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-07-10
41 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-06-06