Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 79/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przewodów doktorskich, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu i będących uczestnikami niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie

pozycja 154
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-05-30
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty tytuł profesor opłata przewód doktorski postępowanie habilitacyjne
załączniki