Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 47/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015

pozycja 46
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-07-10
rok 2014
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia doktoranckie opłaty opłata zarządzenie zmieniające usługi edukacyjne
załączniki