Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 17/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 105/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzoru Umowy z Instytucją Walidującą dla procesu walidacji kwalifikacji Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

pozycja 81
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2024-04-04
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłata zarządzenie zmieniające wzór umowy
załączniki