Dokumenty wg tagu: odpłatne formy kształcenia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
161 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydakt... 2010-06-24
57 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora UKSW z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niesta... 2010-03-24
12 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 47/2009 Rektora UKSW z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niesta... 2009-10-09
135 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 54/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydaktycz... 2009-05-21
165 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 98/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 29/2007 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów ... 2008-12-18
8 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 43/2008 Rektora UKSW z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjo... 2008-11-04
117 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 50/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej dz... 2008-05-29
106 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 29/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydaktycz... 2007-05-24
159 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad odpłatności za kursy języka i literatury polskiej oraz język... 2006-06-22
23 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie podziału wpływów za studia zaoczne 2000-03-30