Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 32/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad odpłatności za kursy języka i literatury polskiej oraz języka i kultury polskiej, prowadzone w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych

pozycja 159
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2006-06-22
rok 2006
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi odpłatne formy kształcenia
załączniki