Dokumenty wg tagu: odpłatne formy kształcenia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
80 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2014-11-24
213 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Kardynała Stefana ... 2014-09-25
163 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne trzeciego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2014-05-29
158 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 31/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjon... 2014-05-29
8 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. ... 2014-01-29
31 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 74/2013 Rektora UKSW z dnia 8 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 67/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad, procedur sporządzania i zatwierd... 2013-10-08
36 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 69/2013 Rektora UKSW z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek za godzinę ponadwymiarową realizowaną w ramach odpłatnych form kształcenia 2013-10-01
38 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych form kształcenia oraz... 2013-09-27
6 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-12-09
163 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz z... 2011-09-15