Dokumenty wg tagu: nagroda ministra

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
309 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Ministra dla Rekt... 2020-05-08
70 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o Nagrodę Min... 2018-03-27
91 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o Nagrodę Mini... 2016-03-10
103 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o Nagrodę Mini... 2011-03-24
90 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Min... 2011-02-24
122 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 21/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Ministra za osiągnięcia naukowe 2010-03-25
113 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 12/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Ministra za całokształt dorobku 2010-02-25
104 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 23/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Ministra I stopnia 2009-03-26
151 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 84/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organi... 2008-11-27
79 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 12/2008 Senatu UKSW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Ministra I i II stopnia 2008-02-28