Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 66/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Ministra dla Rektora UKSW za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej z tytułu efektywnego zarządzania podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 309
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-05-07
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nagroda ministra
załączniki