Dokumenty wg tagu: cudzoziemcy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
76 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Universita Degli Stud... 2011-01-27
127 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 26/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją ROMUALDO DEL BIANCO z siedzibą we Florencji (Włochy) 2010-03-25
78 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 11/2008 Senatu UKSW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia w ramach działalności Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 2008-02-28
58 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2007 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty za kurs języka polskiego dla obcokrajowców zamierzających podjąć naukę w Polsce 2007-06-25
57 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 25/2007 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2007-06-25
60 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców z... 2006-09-22
46 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za letni kurs języka polskiego i kultury polsk... 2006-06-14
41 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zasad organizowania zajęć z języka polskiego jako obcego dla cudzo... 2006-05-16
20 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za ... 2004-06-01
37 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za ka... 2003-07-17