Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 124/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich