Dokumenty wg tagu: ocena okresowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
5 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2024-01-09
356 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 83/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Interdyscyplinarnej dla dziedziny nauk medyczny... 2022-09-28
528 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 152/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Interdyscyplinarnej do przeprowadzenia oceny okres... 2021-12-08
516 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akadem... 2021-12-03
514 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 148/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Jednostki Ogólnouczelnianej do przeprowadzenia oce... 2021-12-02
489 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 124/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2021-11-08
466 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opinii o zarządzeniu zmieniającym Zarządzenie Nr 64/2019 Rektor... 2021-11-02
446 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 50/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia oce... 2021-10-15
983 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2020-12-21
973 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 333/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zarządzeniu zmieniającym Zarządzenie Nr 64/2019 Rektora UKS... 2020-12-21