Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
106 2018 Decyzja Dziekana Decyzja nr 43/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 21 i 31 grudnia 2018 r. 2018-12-19
109 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 382/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie do szkół doktorskich na UKSW 2018-12-10
107 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 376/2018 Rady Wydziału WT UKSW z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii odnośnie do powołania Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej na Wydziale Teologicznym 2018-12-10
108 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 332/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 19 listopada2018 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów 2018-11-19
105 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 331/2018 Rady Wydziału WT UKSW z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie struktury Wydziału Teologicznego 2018-11-19
96 2018 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WT nr 41/2018 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyczajnegow Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego ... 2018-11-06
102 2018 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Dziekana Nr 6/2018 Wydziału Teologicznego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie uczestnictwa studentów w wykładach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje w r... 2018-10-31
100 2018 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 5/2018 Dziekana WT UKSW dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych, Odznaczeń i Współpracy Krajowej 2018-10-31
99 2018 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 4/2018 Dziekana WT UKSW dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Tematów Prac Magisterskich - specjalność coaching i mediacje społeczne 2018-10-31
98 2018 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 3/2018 Dziekana WT UKSW dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Tematów Prac Licencjackich dla Studiów Stacjonarnych kierunku religioznawstwo - I stopień 2018-10-31