Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
27 2018 Decyzja Decyzja Nr 15/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzw... 2018-04-25
26 2018 Ogłoszenie Obiweszczenie nr 1/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 20 kwietnia 2018 roku dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Wydziału UKSW w sprawie przebiegu studiów na Wydz... 2018-04-20
21 2018 Decyzja Decyzja Nr 14/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 30 kwietnia 2018 r. 2018-04-18
28 2018 Uchwała Uchwała nr 103/2018 Rady wydziału Teologicznego UKSW z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania nowej specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2018-04-16
25 2018 Uchwała Uchwała nr 104/2018 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z Yarra Theological Union w Box Hill (Australia). 2018-04-16
24 2018 Uchwała Uchwała nr 101/2018 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 16 kwietnia 2018 roku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora na... 2018-04-16
23 2018 Uchwała Uchwała nr 100/2018 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu kwalifikacyjnym ks. dra hab. Grzegorza Bachanka na stanowisko... 2018-04-16
22 2018 Uchwała Uchwała nr 99/2018 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 16 kwietnia 2018 roku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora nadzwycza... 2018-04-16
20 2018 Decyzja Decyzja Nr 12/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania dodatkowych osób do składu Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Teologicznego na rok akade... 2018-04-12
19 2018 Decyzja Zarządzenie Dziekana Nr 3/2018 Wydziału Teologicznego z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przydziału sal dla jednostek wydziałowych 2018-04-12