Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 12/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 9 grudnia 2022 roku dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Tematów Prac Magisterskich dla studiów kierunk... 2022-12-09
53 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 11/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 9 grudnia 2022 roku dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Tematów Prac Magisterskich dla studiów stacjon... 2022-12-09
52 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 10/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 9 grudnia 2022 roku dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2022-12-09
51 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 9/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 9 grudnia 2022 roku dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych, Odznaczeń i Współpracy 2022-12-09
50 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 8/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 9 grudnia 2022 roku dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Uchwał i Finansów 2022-12-09
49 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 7/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 9 grudnia 2022 roku dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2022-12-09
48 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 30/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie składu Wydziałowej Rady Biznesu 2022-12-09
56 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 79/2022 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału za rok 2021 2022-11-28
55 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 78/2022 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny zajęć dydaktycznych 2022-11-28
47 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 251/2022 Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych UKSW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie terminu końcowego przedłożenia rozprawy doktorskiej dla postępowań wszczętych do dnia 30 ... 2022-11-28