Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
55 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 24/2020 Dziekana WT w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Doktoranckiej ds. stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinan... 2020-10-14
52 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 11/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 21 września 2020 r. powołująca Wydziałową Radę Biznesu 2020-10-01
47 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 11/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 23 września 2020 roku w sprawie określenia zakresu obowiązków dziekana i prodziekanów Wydziału oraz działania Kolegium D... 2020-09-23
54 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 53/2020 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postepowania kwalifikacyjnego i przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony ks.... 2020-09-21
53 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 12/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania protokolantów Rady Wydziału Teologicznego 2020-09-21
51 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 10/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 21 września 2020 r. powołująca Komisję ds. Promocji Wydziału Teologicznego 2020-09-21
50 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 83/2020 Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych UKSW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. rozstrzygnięcia postepowania kwalifikacyjnego i przedłużenia zatrudni... 2020-09-21
49 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 54/2020 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 21 września 2020 roku -Regulamin Rady Wydziału Teologicznego 2020-09-21
48 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 82/2020 Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych UKSW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. kandydata ks. prof. dra hab. Marka Tatara na Kierownika Ścieżki Kszt... 2020-09-21
46 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 8 lipca 2020 r. powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyc... 2020-07-08