Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 36/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie składu Wydzialowej Rady Biznesu (z otoczenia społeczno-gospodarczego) 2020-12-29
77 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 34/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko adiunkta w Katedrze Komunikacji Kulturowej i Artystyczne... 2020-12-29
76 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 33/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Liturgii dla ks. dra Krzysz... 2020-12-29
75 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 33/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Komunikacji Społecznej,... 2020-12-29
74 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 32/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika "Kultura-Media-Teologia" 2020-12-08
73 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 31/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego kwartalnika "Kultura-Media-Teologia" 2020-12-08
72 2020 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 19/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 19 listopada 2020 roku dotyczące ogłoszenia składu Komisji Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach ds. podzi... 2020-12-08
59 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 30/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela WT do Rady Studium Języków Obcych 2020-12-01
58 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 27/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. powołującą Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu k... 2020-11-19
71 2020 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 18/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 19 listopada 2020 roku dotyczące ogłoszenia składu Komisji Instytutu Nauk Teologicznych ds. podziału środków finansowy... 2020-10-19