Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
3 2018 Uchwała Zarządzenie Dziekana Nr 1/2018 Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu organizacji konferencji naukowych 2018-02-22
5 2018 Decyzja Decyzja Nr 3/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 21 lutego 2018 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Eduk... 2018-02-21
4 2018 Decyzja Decyzja Nr 4/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 21 lutego 2018 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Relig... 2018-02-21
11 2018 Uchwała Uchwała nr 25/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Edukacji Medialnej i Języka Mediów 2018-01-22
10 2018 Uchwała Uchwała nr 23/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii dotyczacej zawarcia umowy o współpracy z Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie 2018-01-22
9 2018 Uchwała Uchwała nr 1/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia postepowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze D... 2018-01-22
2 2018 Uchwała Uchwała nr 22/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie stanowiska dotyczącego propozycji nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowychpraktyk... 2018-01-22
1 2018 Uchwała Uchwała nr 27/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie praktyk studentów na Wydziale Teologicznym 2018-01-22