Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
68 2018 Decyzja Decyzja Nr 27/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 20 lipca 2018 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Eklezjol... 2018-07-20
67 2018 Uchwała Uchwała nr 202/2018 Rady Wydziału UKSW z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Edukacji Medialnej i Języka Mediów 2018-06-25
66 2018 Uchwała Uchwała nr 201/2018 Rady Wydziału UKSW z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Dialogu Wiary z Kulturą 2018-06-25
65 2018 Uchwała Uchwała nr 200/2018 Rady Wydziału UKSW z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Liturgii 2018-06-25
64 2018 Uchwała Uchwała nr 199/2018 Rady Wydziału UKSW z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko asystenta w Katedrze Public Relations i Komunikacj... 2018-06-25
63 2018 Uchwała Uchwała nr 198/2018 Rady Wydziału UKSW z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu 2018-06-25
62 2018 Uchwała Uchwała nr 197/2018 Rady Wydziału UKSW z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Katechetyki Materialnej 2018-06-25
61 2018 Uchwała Uchwała Nr 176/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Markow... 2018-06-04
60 2018 Uchwała Uchwała Nr 175/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Markowi... 2018-06-04
59 2018 Uchwała Uchwała Nr 174/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Markowi... 2018-06-04