Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
41 2017 Decyzja Decyzja Dziekana Nr 27/2017 Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Zespołu Medialnego Wydziału Teologicznego UKSW 2017-07-10
40 2017 Zarządzenie Zarządzenie Dziekana Nr 1/2017 Wydziału Teologicznego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Zespołu Medialnego Wydziału Teologicznego UKSW 2017-07-10
39 2017 Uchwała Uchwała Nr 300/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki księdzu doktorowi... 2017-06-26
38 2017 Uchwała Uchwała Nr 270/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Dialo... 2017-06-26
37 2017 Uchwała Uchwała Nr 277/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zatrudnienia na staowisko asystenta w Katedrze Teorii, Aksjologii i Pra... 2017-06-26
36 2017 Uchwała Uchwała Nr 276/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zatrudnienia na staowisko adiunkta w Katedrze Teologii Życia Duchowego 2017-06-26
35 2017 Zarządzenie Uchwała Nr 275/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Internetu i Komuni... 2017-06-26
34 2017 Uchwała Uchwała Nr 274/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Środków S... 2017-06-26
33 2017 Uchwała Uchwała Nr 273/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii, Aksjologii... 2017-06-26
32 2017 Uchwała Uchwała Nr 272/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Hermeneutyki Bibli... 2017-06-26