Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
58 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 446/2017 Rady Wydziału Teologicznego w sprawie Regulaminu konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie z dotacji celowe... 2017-12-18
57 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 444/2017 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wniosku do Senatu dotyczącego zasad oceny pracowników akademickich na Wydziale Teologicznym UKSW 2017-12-18
52 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 33/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. Promocji Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2017/2018 2017... 2017-11-27
54 2017 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 5/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 listopada 2017 roku dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2017-11-22
53 2017 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 4/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW a dnia 22 listopada 2017 roku dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Tematów Prac Magisterskich dla Studiów Stacj... 2017-11-22
56 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 411/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału za rok akademicki 2016/17 2017-11-20
55 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 412/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Karty Samooceny Wydziału Teologicznego za rok akademicki 2016/17 2017-11-20
50 2017 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Dziekana Nr 2/2017 Wydziału Teologicznego z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie procedury odwoływania zajęć na Wydziale 2017-11-16
49 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 32/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2017/2018 2017-11-15
51 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 31/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko pr... 2017-11-09