Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 2018 Decyzja Decyzja Nr 11/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2018/2019 2018-04-10
18 2018 Decyzja Decyzja Nr 10/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 10 kwietnia 2018 r. 2018-04-04
17 2018 Decyzja Decyzja Nr 9/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teolog... 2018-04-04
15 2018 Decyzja Decyzja Nr 7/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 28 marca 2018 r. 2018-03-19
8 2018 Decyzja Decyzja Nr 6/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Kate... 2018-02-28
14 2018 Uchwała Uchwała nr 51/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przebiegu studiów na Wydziale Teologicznym 2018-02-26
13 2018 Uchwała Uchwała nr 23/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie opinii dotyczacej zawarcia umowy o współpracy z Wydziałem Teologicznym Środkowej Italii we Florencji 2018-02-26
12 2018 Uchwała Uchwała nr 49/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Internetu i Komuni... 2018-02-26
7 2018 Decyzja Decyzja Nr 5/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu 2018-02-23
6 2018 Decyzja Zarządzenie Dziekana Nr 1/2018 Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie określenia zakresu obowiązków Dziekana i Prodziekanów Wydziału 2018-02-23