Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 15/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 29 listopada 2022 r., zmieniające Zarządzenie Nr 7/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji i rozliczania praktyk studenckich na Wydziale Nauk Humanistycznych.