Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
39 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 41/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku filologia polska 2020-03-02
38 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 40/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Magdaleny Partyki 2020-03-02
37 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 39/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie zatrudnienia dr Viry Neszew 2020-03-02
36 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 38/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Łukasza Kucharczyka 2020-03-02
35 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Raoula Bruniego, prof. ucz. 2020-03-02
34 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 r. w sprawie do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Prachnio i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2020-03-02
17 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości 2020-02-27
16 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Poetyki Intersemiotycznej i Komparat... 2020-02-27
15 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Elżbiety Sadoch na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Kultury i Muzeologii INoKiR na 1/2 etatu... 2020-02-27
33 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2020 z 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie przyjęcia regulaminu dot. zasad podziału dotacji na badania naukowe w dyscyplinie naukowej litera... 2020-02-24