Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 5/2024 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie uchylenia Decyzji Nr 13/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji na Wydziale Nauk Humanistycznych

pozycja 24
rodzaj Decyzja Dziekana
data publikacji 2024-04-05
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi brak danych
załączniki