Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 3/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia korekty nr 2 indywidualnego planu badawczego mgr Marty Beaty Piotrowskiej (nr albumu 4065), doktorantki w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dyscyplina literaturoznawstwo, promotor: dr hab. Ewa Szczeglacka- Pawłowska, prof. ucz.), zatwierdzonej Uchwałą 67/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2023, indywidualny plan badawczego zatwierdzony Uchwałą 125/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2020 r.

pozycja 17
rodzaj Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej
data publikacji 2024-03-25
rok 2024
kategoria Nauka
podkategoria brak danych
tagi brak danych
załączniki