Szczegóły dokumentu

Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ

pozycja 3
rodzaj Decyzja Dziekana
data publikacji 2019-05-10
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
tagi rekrutacja studia
załączniki