Dokumenty wg tagu: zgodność

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu... 2024-03-21
250 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą i st... 2021-05-25
355 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersyt... 2020-06-03
168 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu ... 2018-07-09
264 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersyte... 2017-09-26
234 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu... 2016-06-29
174 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 103/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu... 2015-06-25
237 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statut... 2015-03-26
303 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 180/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UKSW 2012-11-22
155 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW w Warszaw... 2012-04-26