Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UKSW

pozycja 355
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-06-02
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studenci regulamin samorząd zgodność
załączniki