Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
44 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora UKSW z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studi... 2010-05-25
45 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora UKSW z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 2010-05-24
47 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2010 Rektora UKSW z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2009/2010 2010-05-19
57 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora UKSW z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niesta... 2010-03-24
63 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora UKSW z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktyc... 2010-02-01
71 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 1/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ogłaszania aktów prawnych stanowionych przez organy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2010-01-06
69 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-01-06
4 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 55/2009 Rektora UKSW z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 2009-12-15
7 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 52/2009 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2009-12-09
11 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 48/2009 Rektora UKSW z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniw... 2009-10-15