Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
14 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 45/2009 Rektora UKSW z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych 2009-10-08
13 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 46/2009 Rektora UKSW z dnia 8 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2009/2010 2009-10-08
15 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2009 Rektora UKSW z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2009-09-30
21 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 38/2009 Rektora UKSW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych 2009-08-11
19 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 40/2009 Rektora UKSW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy 2009-08-11
25 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 34/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 2009-07-14
33 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia... 2009-06-09
31 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 28/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2009-06-09
277 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 16/2009 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń... 2009-04-23
46 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2009 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2009-04-07