Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
51 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 7/2009 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-02-26
54 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2009 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2009-01-19
7 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2008 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu praktyk studenckich w UKSW 2008-11-14
15 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 36/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2008-09-30
14 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 37/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia albumu studenta 2008-09-30
13 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2008-09-30
27 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-06-27
26 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 25/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2008-06-27
34 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 17/2008 Rektora UKSW z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008 2008-04-22
39 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2008 Rektora UKSW z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz postępowań o nada... 2008-04-15