Dokumenty wg tagu: zarządzanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
325 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 85/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2021 r. powołania Zespołu ds. Zarządzania Danymi Badawczymi w Uniwersytecie Kardynała... 2021-07-13
419 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 208/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia skarbowych papierów wartości... 2019-10-25
256 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 96/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zadań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do rea... 2018-10-02
267 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 109/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zgody Senatu UKSW na podjęcie przez Rektora Uniwersytetu Kardynała ... 2017-09-27
242 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 153/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wdrożeniu i doskonaleniu w Uniwersytecie Kardyn... 2014-11-20
221 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 117/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad ... 2013-06-27
170 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia liczby prorektorów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2012-05-24
130 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji zadań inwestycyjnych w Warszaw... 2012-01-26
83 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 16/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym na Wydziale Nauk Humanistycznych 2008-03-27