Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 117/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 221
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2013-06-27
rok 2013
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi regulamin zarządzanie prawa autorskie prawa pokrewne prawa własności przemysłowej
załączniki