Dokumenty wg tagu: wydział nauk humanistycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu 2005-06-01
20 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Instytutu Filologii Polskiej w ramach Wydziału Nauk H... 2005-06-01
121 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie powołania czasopisma Wydziału Nauk Humanistycznych „Colloquia Litteraria” 2005-05-19
120 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Kultury Audiowizualnej na Wydziale Nauk... 2005-05-19
113 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Oligofrenopedagogiki na Wydziale ... 2005-04-14
112 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Zarządzanie Placówkami Opiekuńczo-W... 2005-04-14
91 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 . r. w sprawie utworzenia Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu 2005-01-20
90 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia Instytutu Filologii Polskiej 2005-01-20
26 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia biblioteki specjalistycznej na Wydziale Nauk Humanis... 2004-06-18
97 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej w szkol... 2004-05-20