Dokumenty wg tagu: wychowanie fizyczne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
140 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego Uniwersy... 2021-04-22
898 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 309/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Studium Wychowania Fizycznego 2020-11-19
179 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągn... 2017-06-16
225 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytet... 2015-04-23
176 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego 2014-06-26
262 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej Senatowi Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2014-06-17
296 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 19/2013 Rektora UKSW z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie określenie liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia wychowania fizycznego i język... 2013-05-13
312 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia z wychowania fizycznego i ... 2013-01-29
152 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opinii w przedmiocie powołania Pani Barbary Głasek na kierownika Stud... 2011-06-16
16 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 43/2009 Rektora UKSW z dnia 16 września 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-09-16