Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia z języka obcego prowadzone przez jednostki ogólnouczelniane

pozycja 179
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2017-06-14
rok 2017
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi punkty ects język obcy wychowanie fizyczne system akumulacji
załączniki