Dokumenty wg tagu: upoważnienie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
6 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadz... 2017-01-23
59 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2013 Rektora UKSW z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania przez Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie upoważnień i pełnomocnictw oraz... 2013-07-05
205 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 104/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2010 2010-12-16
205 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 124/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2009 2009-12-17
168 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 101/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2008 2008-12-18
145 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 68/2007 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2007 2007-12-20
97 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 20/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Rektora do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów szczegółowych 7. Programu Ramo... 2007-04-26
86 2005 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 4/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Prorektorów i Dziekanów 2005-09-05
80 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia prof. dr. hab. Cezarego Mika, dziekana Wydziału Prawa do... 2004-01-22