Dokumenty wg tagu: tryb rekrutacji

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
112 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2017-05-02
178 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 78/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 53/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie warun... 2016-05-19
177 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała S... 2016-05-19
150 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia ... 2016-04-21
224 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017 2015-05-22
226 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2015-04-23
189 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 100/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawi... 2014-06-26
164 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacj... 2014-05-29
144 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016 2014-05-29
133 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 68/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademic... 2014-04-24